Utsatt eller eksponert for kriminelle handlinger? Trenger du rad og veiledning, eller bare noen a samtale med? Stotte og veiledning far du hos oss.

Ring gratis til stottetelefon

800 40 008 - For alle som har blitt utsatt for voldshandlinger, og trenger stotte og veiledning.

Hvem kan ringe støttetelefon?

Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning.

Åpningstider

Telefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00. Din henvendelse behandles konfidensielt av rådgivere med solid og variert erfaringsbakgrunn. Det er gratis å ringe til 800 40 008 fra fasttelefon i Norge, men dessverre ikke fra mobiltelefon.

Bakgrunn og drift

Støttetelefonen er igangsatt som følge av vedtak i Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet for 2008. Støttetelefonen ble igangsatt 1. september 2008. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å styrke voldsofres stilling. Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre står for den daglige drift av tilbudet.

Ta kontakt med oss direkte

Navn

E-post

Din melding til oss

Sikkerhetskode
 

Godkjent

Sender...